प्रोजेक्ट

ह Hongकang एयरपोर्ट प्रोजेक्टको लागि ठाडो टर्बाइन पम्प
बाढी नियन्त्रण र निकासीको लागि स्वयं प्राइमिंग इञ्जिन पानी पानी पम्प सेट
पानी निकासीको लागि मिश्रित प्रवाह पनडुब्बी पम्प
शहर बाढी नियन्त्रण र निकासीको लागि अक्ष पनडुब्बी पम्प
अक्सु तेल क्षेत्रको लागि ड्राई सेल्फ प्राइमिंग पम्प
मल्टिसेज केन्द्रापसारक पम्प पानी आपूर्ति पम्प प्रणालीको लागि
माइन पन्टुन परियोजनाको लागि सबमर्सिबल सीवेज पम्प
ठाडो टर्बाइन पम्प ईरान इरेगेशन
कम्बोडिया पानी ट्रान्सफर प्रोजेक्टको लागि ठाडो टर्बाइन पम्प