परियोजना

हङकङ एयरपोर्ट परियोजनाको लागि ठाडो टर्बाइन पम्प
बाढी नियन्त्रण र निकासको लागि सेल्फ प्राइमिङ इन्जिन वाटर वाटर पम्प सेट
पानी निकासको लागि मिश्रित प्रवाह सबमर्सिबल पम्प
सहरको बाढी नियन्त्रण र निकासको लागि अक्षीय सबमर्सिबल पम्प
अक्सु आयल फिल्डको लागि ड्राई सेल्फ प्राइमिङ पम्प
पानी आपूर्ति पम्प प्रणाली लागि Multisatge केन्द्रापसारक पम्प
खानी पोन्टुन परियोजनाको लागि सबमर्सिबल सिवेज पम्प
ठाडो टर्बाइन पम्प इरान सिंचाई
कम्बोडिया जल स्थानान्तरण परियोजनाको लागि ठाडो टर्बाइन पम्प